Kids Boksen (op inschrijving)

Kinderen van 5-13 jaar kunnen ook terecht bij Boxing4All.
De trainers van Boxing4All richten zich naast het aanleren van de boks techniek en tactiek ook op de
weerbaarheid. Op spelende wijze wordt het boksen afgewisseld met spelvormen waar ook aan hun
conditie wordt gewerkt.

Bescheidenheid, zelfredzaamheid, zelfvertrouwen, respect en discipline zijn dan ook waarden die
centraal staan bij Boxing4All.

Het doel van de trainingen is niet om kinderen te leren dat vechten de oplossing is of dat ze wat ze
tijdens de training leren zoveel mogelijk daarbuiten toe moeten passen. In plaats daarvan leren
kinderen hun eigen frustratie in bedwang te houden, leren ze respect voor hun tegen- en
medestander en leren ze dat ze situaties zelf onder controle hebben. Daarnaast wordt minimaal eens
per jaar een graduatie afgenomen zoals bij karate en judo.